کاسپین تامین

اورینگ

اورینگ چیست؟

اورینگ نوعی درز بند مکانیکی می باشد.

اورینگ ها اغلب از جنس الاستومر و دارای سطح مقطعی و گرد هستند.

اورینگ ها به طور معمول به گونه ای طراحی میشوند که در یک شیار نشسته در مدت فرآیند منتاژ بین دو یا چند قسمت فشرده می شوند و یک آب بند مکانیکی میان قسمت ها ایجاد می کنند.

اورینگ ها می توانند به دو صورت دینامیک و استاتیک مورد استفاده قرار بگیرند.

انواع اورینگ ها

NBR نیتریل: مقاوم در برابر سایش و حرارت,روغن های معدنی , گریس ها

HNBR:مقاوم در برابر انواع روغن ها و مواد هیدروکربوری و مقاومت در برابر سایش و فشار بالا.

SBR&NR:مقاومت پارگی بالا.

EPDM:مقاوم در برابر اسید ها,اوزون, آب و آب شور دریا.

AEM&ACM:مقاوم در برابر روغن های داغ و حرارت.

KALREZ:مقاومت شیمیایی عالی در برابر هر نوع ماده شیمیایی.

وایتون:مقاومت فیزیکی و حرارت بالا در برابر روغن ها,اسید ها,آب کلردار,بنزین و فشار.

سیلیکون:مقاومت الکتریکی و حرارتی بالا_ مقاوم در برابر بنزین.

فلوروسیلیکون:مقاومت حرارتی و برودت بالا _مقاوم در برابر بنزین.

هایپالون و کلروپن:مقاوم در برابر انواع گاز ها.

 

برخی از کاربرد اورینگ ها:

درزگیر در فشار بالا

درزگیر در دمای بالا

آب بندی موتور ها

آب بندی خطوط لوله ها

صنایع تولید مواد غذایی

 

اشتراک گذاری